תהליכים שיתופיים בישראל

Flag Israel Israel Map

ההליך השיתופי (Collaborative Practice) החל בישראל בשנת 2008. ישנם למעלה מ-29 חברי IACP ושלוש קבוצות פרקטיקה ברחבי המדינה. העוסקים בהליך השיתופי בישראל צברו שנים רבות של ניסיון משותף בהתמודדות עם גירושין, פירוד ונושאים אחרים הקשורים לדיני משפחה, וכן לחוקים בנושאי רכוש, קשישים, חוזים, עבודה, רשלנות רפואית ונושאים משפטיים אחרים. כל חברי  IACP שותפים לאמונה העמוקה שההליך השיתופי מעניק הזדמנות ליישוב מחלוקות משפטיות מתוך כבוד הדדי.